Hizmetlerimiz

Logo & Amblem Tasarımı

Logo Tasarım Hakkında

Reklam ve Tanıtım çalışmalarıyla müşterilerinin pazarlama gücünü arttıran VavArt, genel olarak işlere logo tasarımı ile başlamaktadır. Çünkü Logo şirketleri ilk yansıtan simgedir. Tasarlanan Logo; Kurumsal kimlik çalışması olsun, web tasarımı olsun diğer tüm reklam ve tanıtım araçlarının temeli oluşturup tüm bu diğer çalışmalarla ahenk içinde olmalıdır. Bu nedenle Logo tasarımına yeterli süreyi ayırıp şirketlerin müşterilerine vermek istedikleri mesajı iletecek, renklerin ve çizgilerin potansiyel müşterilerin bilinçaltında oluşturduğu etkiyi düşünerek tasarlanmaktadır. Tüm tasarımlarda olduğu gibi bu da bir dizayn döngüsünden geçer ve müşterinin onay verdiği son haliyle diğer reklam araçlarına temel oluşturur. Logonun akılda kalınabilirliği çok önemli olduğundan modern logolar sade, okunabilir ve ilk 2 saniyede vermek istediği etkiyi vermelidir. Logonun her şirkete özgü olması gerekmektedir aynı zamanda yazı karakteri de firmanın kişiliğini yansıtmalıdır.

Logo yapılan ilk günde şirketler için büyük avantajlar sağlamasa da sektörlerinde uzun yıllar bulunmak isteyip, rakiplerine karşı bilinirlik ve güvenirlik imajını korumak isteyen şirketler için markalaşma sürecinde büyük etkiye sahiptir. Dünya lideri firmalar incelendiğinde logo ve reklam araçlarına verdikleri önem, başlangıç ve büyüme süreçlerinde yaptıkları bu alandaki çalışmalarla gözlemlenmeli ve küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından örnek alınmalıdır. Sonuç olarak firmayı ilk temsil edecek, şirketin imzası olacak reklam aracı LOGO' dur.
mersin logo tasarım